Pengurusan Aset

PNB merupakan salah satu pengurus aset terkemuka di Malaysia. Kami mempunyai kepakaran untuk menguruskan pelbagai portfolio yang memberikan pulangan kompetitif kepada pemegang unit. Kami memastikan kepentingan ...


Unit Amanah & REIT

Perniagaan unit amanah PNB diuruskan oleh Amanah Saham Nasional Berhad (ASNB) yang menguruskan 14 dana unit amanah...


Hartanah & Hospitaliti

PNB melalui Bahagian Pelaburan dan anak syarikatnya telah meneroka pelaburan hartanah di dalam dan luar Negara.


Pendidikan & CSR

Tanggungjawab Sosial Korporat atau CSR adalah refleksi terhadap keprihatinan sesebuah organisasi terhadap masyarakat dan rakyat...